Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế tại Bắc Giang

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp cùng Liên minh hợp tác xã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chứ, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Khóa học diễn ra từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2018 với các chuyên đề: Tự do hóa thương mại đối với lĩnh vực hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Nâng cao khả năng đáp ứng các cam kết thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; Khai thác có hiệu qủa nguồn vốn đầu tư từ các hỗ trợ phát triển chính thức và đầu tư gián tiếp đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Tiếp theo lớp bồi dưỡng này, Nhà trường tiếp tục phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc giảng tổ chức 2 lớp bồi dưỡng: Lớp thứ 2 từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10; Lớp thứ 3 từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018.


Số lượt xem bài viết: 104, Ngày cập nhật cuối cùng: 12/10/2018