Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng bán hàng Việt

Thự hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng 03 lớp bồi dưỡng, trong đó có 01 lớp Lớp bồi dưỡng kỹ năng bán hàng Việt và 02 lớp Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

 

Thực hiện nhóm chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho Doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam thuộc danh mục của Để án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020, sáng ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng bán hàng Việt cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh nhằm xây dựng thương hiệu, kết nối cung cầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng bán hàng Việt tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Trước đó, ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2019, tại tỉnh Quảng Nam, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tại Thành phố Tam Kỳ và Huyện Thăng Bình.

 

Lớp Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 

Lớp Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng NamSố lượt xem bài viết: 70, Ngày cập nhật cuối cùng: 23/05/2019