Khai giảng khóa đào tạo kiến thức về bán hàng đa cấp

Thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Được sự đồng ý của Trường Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, từ ngày 26 đến ngày 27/04/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực đã tổ chức Khóa đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp cho các học viên là những người đang tham gia trong lĩnh vực bán hàng đa cấp.

 

 

Toàn cảnh lớp học

Trong hai ngày diễn ra khóa tập huấn, học viên đã được truyền đạt những kiến thức tổng quan về bán hàng đa cấp tại Việt Nam cũng như trên thế giới, các quy tắc ứng xử giữa của Liên đoàn các Hiệp hội bán hàng trực tiếp trên thế giới. Đặc biệt, học viên được tiếp cận với các quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực ngày 02 tháng 5 năm 2018 và các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp tới lĩnh vực bán hàng đa cấp. Đây cũng là cơ sở để những người tham gia thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bán hàng đa cấp./.


Nguồn tin: Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực
Số lượt xem bài viết: 203, Ngày cập nhật cuối cùng: 04/05/2019