Tổ chức khóa tập huấn Thông tin về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Lâm Đồng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức khai giảng khóa tập huấn Thông tin về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cho gần 100 học viên là cán bộ công chức, viên chức và các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh Lâm Đồng.

 

Khóa tập huấn Thông tin về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương tại Lâm Đồng

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực từ ngày 14.1.2019 đối với Việt Nam, trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trước các quy định phức tạp của thỏa thuận thương mại tự do đan xen, chồng chéo lẫn nhau, các doanh nghiệp ngày càng mở rộng chuỗi giá trị ở những thị trường mới. Do đó, việc hài hòa các quy định và tiêu chuẩn là cần thiết. Việc thỏa thuận thương mại đa phương, giúp doanh nghiệp xóa tan sự bối dối khi thiết lập các tiêu chuẩn và thủ tục chung giữa các thị trường thành viên, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đó là, những nội dung được đưa ra trong khóa tập huấn tại Lâm Đồng lần này.


Nguồn tin: Trung tâm Bồi dưỡng Chức danh và Hội nhập quốc tế
Số lượt xem bài viết: 204, Ngày cập nhật cuối cùng: 23/04/2019