Khai giảng lớp Tập huấn kỹ năng quản lý, lãnh đạo và công tác tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 26 tháng 09 năm 2017, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức khai giảng lớp Tập huấn kỹ năng quản lý, lãnh đạo và công tác tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập cho cán bộ, công chức trực thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công Thương.

 

TS. Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học TS. Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương nhấn mạnh: tham gia lớp tập huấn các học viên sẽ được cập nhật những kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý và những thay đổi trong bối cảnh tự chủ tại các đơn vị. Đây là vấn đề hết sức quan trọng mà các đơn vị công lập cần quan tâm.

Các học viên tham gia nghe giảng chuyên đề 1

Ngay sau khai giảng, lớp học được nghe giảng viên Nguyễn Phương Huyền – Khoa Quản lý, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày Chuyên đề 1: Kỹ năng quản lý xung đột trong các đơn vị công lập./.

Nguồn tin: Trung tâm Bồi dưỡng công chức viên chức
Số lượt xem bài viết: 136, Ngày cập nhật cuối cùng: 26/09/2017