Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, từ ngày 22 – 25 tháng 8 năm 2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Sở Công Thương và Trung tâm khuyến công tỉnh Điện Biên tổ chức 02 lớp tập huấn: “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hội nhập kinh tế quốc tế” và “Kỹ năng bán hàng Việt” cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh và cán bộ quản lý ngành Công Thương.

 


Lớp tập huấn Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hội nhập kinh tế quốc tế

 

Lớp đào tạo kỹ năng bán hàng Việt

Lớp học nhằm bổ sung, cập nhật các chính sách mới, nâng cao kỹ năng quản lý và ứng phó với những thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước.

Nguồn tin: Trung tâm hợp tác Đào tạo - Bồi dưỡng
Số lượt xem bài viết: 97, Ngày cập nhật cuối cùng: 23/08/2019