Thông báo mở lớp bồi dưỡng quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3,4 tại Hà Nội

Bộ Công Thương phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, 4 tại Hà Nội. Cụ thể xem trong file đính kèm phía dưới.

 
Số lượt xem bài viết: 999, Ngày cập nhật cuối cùng: 28/09/2020