Khai giảng lớp Đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn

Thực hiện Đề án khuyến công Quốc gia năm 2018, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

 

Chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn hướng tới việc xây dựng, hình thành các doanh nghiệp có chất lượng, phát triển hiệu quả, có năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế; góp phần phát huy hiệu quả kinh tế, tạo thế mạnh về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Học viên tham gia lớp học

Với các chuyên đề: Hoạch định chiến lược kinh doanh; Phân tích thị trường và quản trị maketing; Đọc và phân tích báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp mới; Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại, các học viên sẽ được trang bị những phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, một tầm nhìn chiến lược cho tương lai, một phương thức quản lý mới, nhằm áp dụng một cách tốt nhất trong phong trào xây dựng và phát triển kinh tế./.


Số lượt xem bài viết: 104, Ngày cập nhật cuối cùng: 30/11/2018