Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018

Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức Nghiệm thu cấp cơ sở 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018: “Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp ngành Công Thương khi Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới”; “Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); “Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)”.

 

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2018

Tại hội thảo, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá kết quả thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018. Theo đó, cả 03 đề tài đều tập trung nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức theo 03 nội dung khác nhau phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường cho cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp ngành Công Thương.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chủ nhiệm các đề tài, Chủ tịch hội đồng khuyến nghị nhóm thực hiện đề tài chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng cấp cơ sở trước khi tiến hành nghiệm thu chính thức./.


Số lượt xem bài viết: 175, Ngày cập nhật cuối cùng: 28/11/2018