Khai giảng lớp đào tạo và cấp chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm

Thực hiện Dự án An toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về văn bằng chứng chỉ, cũng như nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của các cán bộ quản lý thị trường trong công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện theo Thông tư 14/2011/TT-BYT về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Tổng Cục Quản lý thị trường; Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia tổ chức khai giảng lớp đào tạo và cấp chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho hơn 40 cán bộ, công chức đến từ các Cục Quản lý thị trường: Hải Phòng; Nam Định; Bắc Giang; Hà Nam; Hải Dương.

 

Các học viên tham gia tập huấn

Khóa học nhằm cung cấp những nội dung cơ bản về kỹ thuật lấy mẫu phục vụ yêu cầu công việc chuyên ngành quản lý thị trường, đồng thời sau kết thúc khóa học các học viên sẽ được cấp chứng chỉ. Đây là điều kiện bắt buộc đối với những cán bộ quản lý thị trường trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm./.

Số lượt xem bài viết: 176, Ngày cập nhật cuối cùng: 14/11/2018