Khai giảng lớp tập huấn xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Thực hiện Dự án An toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, sáng ngày 19 tháng 12 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Công ty Cổ phần chuỗi thực phẩm TH, tổ chức khai giảng lớp tập huấn và kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm dành cho các nhân viên sản xuất của Công ty tại Nghệ An.

 

Học viên tham gia khóa tập huấn

Khóa học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về An toàn vệ sinh thực phẩm bao gồm: Các mối nguy về vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phương pháp và thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó tại lớp học này các học viên cũng được tiếp cận những văn bản pháp luật và một số quy định liên quan đến An toàn về sinh thực phẩm.

Kết thúc khóa học, những học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định.


Nguồn tin: Trung tâm Tư vấn, Đào tạo, Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực
Số lượt xem bài viết: 112, Ngày cập nhật cuối cùng: 19/12/2018