Tổ chức khóa đào tạo xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Nằm trong Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số thuộc Dự án An toàn thực phẩm, sáng ngày 4 tháng 12 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Công ty TNHH Dầu Thực vật Khu vực miền Bắc, tổ chức khai giảng lớp tập huấn và kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm dành cho đối tượng là các cán bộ, công nhân viên của Công ty.

 

Các học viên tham gia khóa đào tạo được trang bị các kiến thức cơ bản về An toàn vệ sinh thực phẩm với các nội dung: Các mối nguy về vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phương pháp và thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó tại lớp học này các học viên cũng được tiếp cận những văn bản pháp luật và một số quy định liên quan đến An toàn về sinh thực phẩm.

Kết thúc khóa học các học viên sẽ phải làm bài kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.


Nguồn tin: Trung tâm Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực
Số lượt xem bài viết: 112, Ngày cập nhật cuối cùng: 06/12/2018