Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính Khóa 5 – CT4 năm 2018

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 

Chiều ngày 05 tháng 04 năm 2018,  Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã long trọng tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K5-CT4 năm 2017.

Tham dự lễ khai giảng, có TS. Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Ths. Lê Hải An – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Thực hiện chương trình Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính; ThS.Trương Thị Minh – Phó trưởng Ban Thực hiện chương trình Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính cùng đông đủ của hơn 80 học viên.

 

TS. Nguyễn Thiện Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học hai lớp học, TS. Nguyễn Thiện Nam Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương nhấn mạnh: Mục tiêu của công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị là để hoàn thiện tri thức và nhân cách người lãnh đạo, quản lý các cấp, do đó lớp học sẽ được đội ngũ giảng viên của Nhà trường và báo cáo viên trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ chí Minh, những quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể và một số nội dung về khoa học hành chính. TS. Nguyễn Thiện Nam nhấn mạnh thêm: Lớp học cũng sẽ được cập nhật, bổ sung những thông tin mới hữu ích mang tính khoa học và thời sự nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu sắc về đời sống chính trị và xã hội giúp cho mỗi học viên xác định rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ, chức năng và tầm quan trọng của người người cán bộ, công chức, viên chức trước trọng trách của Đảng và nhân dân giao phó đối với yêu cầu sự phát triển của ngành, của đất nước trong giai đoạn mới.

Để hoàn thành chương trình và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, học viên phải tham gia đầy đủ 11 học phần với 1056 tiết, trong đó 700 tiết học lý thuyết và thảo luận trên lớp, số tiết còn lại học viên phải có kế hoạch tự nghiên cứu, trong đó phải đi nghiên cứu thực tế và có bài thu hoạch để đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp./.


Nguồn tin: VITIS
Số lượt xem bài viết: 227, Ngày cập nhật cuối cùng: 06/04/2018