Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5-CT12 và K5-CT13 nghiên cứu thực tế

Thực hiện nội dung chương trình đào tạo và quán triệt phương châm “Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn”, được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương và sự đồng ý của UBND huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, sáng ngày 12 tháng 01 năm 2019 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5-CT12 và K5-CT13 đã tổ chức chuyến đi thực tế cho các học viên.

 

Chuyến đi có sự tham gia của đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và các thầy, cô, đặc biệt là có sự tham gia của 140 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5-CT12 và K5-CT13 đến từ Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội.

Việc đi nghiên cứu thực tế là một nội dung bắt buộc trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị nhằm bổ sung những kiến thức thực tế và củng cố những vấn đề lý luận đã được học tại Nhà trường. Tại huyện Bình Lục các học viên đã được nghe báo Báo cáo tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2018 và định hướng hoạt động của Huyện Bình Lục – tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và Báo cáo tình hình y tế năm 2018 của Trung tâm Y tế huyện Bình Lục. Bên cạnh đó, trong chuyến đi thực tế các học viên còn làm công tác tình nguyện, khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã An Mỹ, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam.

Nghiên cứu thực tế là dịp để các học viên có những cách nhìn thực tế hơn tình hình kinh tế - chính trị - xã hội – y tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước nói chung và xây dựng ngành Y tế nói riêng.
Một số hình ảnh chuyến đi thực tế của lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5-CT12 và K5-CT13:

    

Nguồn tin: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Nghiệp vụ ngành Công Thương
Số lượt xem bài viết: 153, Ngày cập nhật cuối cùng: 15/01/2019