Thông báo về việc đăng ký cuộc thi viết chính luận khoa học

Căn cứ Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", Nhà trường thông báo đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức về nội dung và kế hoạch đăng ký tham gia cuộc thi viết trong file đính kèm bên dưới:

 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng mở file đính kèm tại đây:

1_VBDi_2021_338-đã nén.pdf
Số lượt xem bài viết: 380, Ngày cập nhật cuối cùng: 21/07/2021