Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ ko tập trung năm 2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương trung ương thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ ko tập trung năm 2023

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG

Số: 37/TB- ĐTBD

V/v thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, năm học 2023

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Đảng ủy Bộ, Văn phòng Bộ Công Thương;

- Khối các Vụ, Tổng cục, Cục;

- Khối các Viện, Trường, Trung tâm, đơn vị Báo chí;

- Công đoàn Bộ Công Thương, Thanh tra Bộ;

- Văn phòng Hội đồng cạnh tranh;

- Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế;

- Các Tập đoàn, Tổng công ty.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2023, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, năm học 2023, nội dung cụ thể như sau:

1.  Đối tượng:

Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các Vụ, Tổng cục, Cục, Viện, Trường, Trung tâm, Đơn vị báo chí, Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; Cán bộ các Đảng bộ thuộc Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương, Đảng uỷ khối doanh nghiệp Trung ương thuộc một trong các đối tượng sau đây:

-   Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Ban hoặc các đơn vị tương đương cấp phòng;

-  Quy hoạch Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Ban hoặc các đơn vị tương đương cấp phòng;

-  Cán bộ có đủ 6 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch trung cấp (tương đương);

-  Giảng viên lý luận chính trị ở trường, trung tâm có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

2.  Điều kiện dự tuyển

-  Đảng viên dự bị hoặc chính thức;

-  Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

-  Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật.

3.  Hồ sơ dự tuyển

-  Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);

-         Danh sách đăng ký dự tuyển có xác nhận của cơ quan (theo mẫu) ;

-  Công văn cử dự tuyển của cấp có thẩm quyền;

-  Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C của Ban tổ chức Trung ương) có dán ảnh đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác.

-  Bản sao văn bằng có chứng thực.

4.  Khai giảng (dự kiến): Ngày 14/3/2023 (Lớp học được tổ chức khi đủ 30 học viên đăng ký trở lên).

5.  Thời gian đào tạo: Từ tháng 03/2023 đến 9/2023 (Học liên tục 6 tháng x 22 ngày/tháng x 8 tiết/ngày).

6.  Phương thức và địa điểm tổ chức lớp học

- Hệ tập trung: Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, thứ 7 và CN hàng tuần.

- Hình thức học: Trực tiếp

- Địa điểm: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương - Số 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

7.  Nội dung chương trình học: theo Quyết định 292/QĐ-HVCTQG về việc ban hành Chương trình đào tạo Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở hệ Trung cấp lý luận Chính trị ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

8.  Kinh phí

-  Đối tượng học viên là công chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, học phí trích từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 Bộ Công Thương đã giao cho Trường đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

-  Đối với các đối tượng khác: Học phí và giáo trình: 14.400.000đ/hv/khóa học.

Nhận được thông báo này, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ dự tuyển bao gồm “Công văn cử dự tuyển của cấp có thẩm quyền; Đơn xin dự tuyển (theo mẫu đính kèm), danh sách cử dự tuyển (theo mẫu đính kèm)”gửi về:

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Số 193 Phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Đầu mối liên hệ: Đồng chí Trương Thị Minh – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và nghiệp vụ ngành Công Thương – Điện thoại: 0983.603.465

Hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 28 tháng 02 năm 2023 để Nhà trường tổng hợp danh sách báo cáo lãnh đạo Bộ./.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban Giám hiệu;

- Lưu VT, TTBDCT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Nam

 1.1 TB tuyen sinh 2023.doc
1.2 TB chiêu sinh năm 2023.pdf
02. Mẫu danh sách đăng ký 2023.xls
03. Đơn xin dự học TCLLCT 2023.docx

Số lượt xem bài viết: 2384, Ngày cập nhật cuối cùng: 09/02/2023