Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với các Trường có đủ điều kiện đào tạo cấp bằng Thạc sỹ tuyển sinh lớp đào tạo trình độ Thạc sỹ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu.

 

Nội dung cụ thể trong file đính kèm bên dưới:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ.pdf

Số lượt xem bài viết: 2380, Ngày cập nhật cuối cùng: 01/07/2021