Thông báo về việc tổ chức chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ phát triền nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

Nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo tổ chức chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới.

 
Số lượt xem bài viết: 2252, Ngày cập nhật cuối cùng: 05/07/2021