Thông báo về việc tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, nội dung cụ thể trong file đính kèm.

 
Số lượt xem bài viết: 2309, Ngày cập nhật cuối cùng: 04/02/2021