Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2021

Căn cứ kế hoạch năm 2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo hình thức trực tuyến, cụ thể xem tại file đính kèm.

 
Số lượt xem bài viết: 2255, Ngày cập nhật cuối cùng: 15/09/2021