Tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận chính trị năm 2022

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG

Số:  74 /TB- ĐTBD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

                                                    Hà Nội, ngày 22 tháng 02  năm 2022

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2022, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

-    Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Tổngcục, Cục, Vụ, Viện, Trường, Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Công Thương; cán bộ các Đảng bộ thuộc Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương, Đảng uỷ khối doanh nghiệp Trung ương thuộc một trong các đối tượng sau đây:

-   Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Ban hoặc các đơn vị tương đương cấp phòng;

-  Quy hoạch Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Ban hoặc các đơn vị tương đương cấp phòng;

-  Cán bộ có đủ 6 năm giữ ngạch chuyên viên và tương đương;

-  Giảng viên giảng dạy các môn về Chủ nghĩa Mác –Lênin; Lịch sử Đảng; Xây Dựng Đảng; Tư tưởng Hồ chí Minh.

2. Điều kiện dự tuyển

-  Đảng viên dự bị hoặc chính thức;

-  Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên đối với người dân tộc thiểu số.

-  Được tổ chức Đảng hoặc chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cử đi học;

-  Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi; Nam từ 35 tuổi trở lên;

-  Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật.

3. Khai giảng (dự kiến): cuối tháng 4 năm 2022

4. Thời gian đào tạo: 1056 tiết (12 tháng đối với hệ không tập trung; 6 thángđối với hệ tập trung)

5. Phương thức và địa điểm tổ chức lớp học

- Hệ không tập trung: Học thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

- Hệ tập Trung: Học 5 ngày/01tuần (03 ngày trong giờ hành chính và 02 ngày cuối tuần);

- Tổ chức theo phương thức trực tuyến kết hợp tập trung (Học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 cho tới khi cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19 theo quy định tại Côngvăn số 875-CV/HVCTQG ngày 11/08/2021 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ ChíMinh.

- Địa điểm: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội hoặc các địa điểm của các đơn vị phối hợp đào tạo;

6. Nội dung chương trình học: theo Quyết định 292/QĐ-HVCTQG về việc ban hành Chương trình đào tạo Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở hệ Trung cấp lý luận Chính trị ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

7. Kinh phí đào tạo: 10.000.000đ/01 học viên/khóa học

8. Hồ sơ dự tuyển:

- 01 đơn dự tuyển (theo mẫu);

- Công văn cử dự tuyển của cấp có thẩm quyền

- Sơ yếu lý lịch ( theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương) tại thời điểm đăng ký dự tuyển có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của chính quyền hoặc cơ quan, đơn vị đang đang công tác;

- Bản sao văn bằng cao nhất;

Nhận được thông báo này, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu gửi danh sách đăng ký (theo mẫu) về Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW qua hòm thư điện tử: binhminhktdn@gmail.com đồng thời gửi chuyển phát nhanh Hồ sơ dự tuyển về Nhà trường theo địa chỉ sau:

Trương Thị Minh- Trường Đào tạo,bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương;

Địa chỉ: Số 193 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

Điện thoại: 098.360.3465.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Các đơn vị thuộc Bộ

- Ban Giám hiệu;

- Lưu VT, TTBDCT.

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thiện Nam


Số lượt xem bài viết: 2258, Ngày cập nhật cuối cùng: 16/03/2022