Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung năm 2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 8 năm học 2021 - 2022, nội dung cụ thể trong file đính kèm.

 
Số lượt xem bài viết: 2282, Ngày cập nhật cuối cùng: 01/10/2021