Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hội nhập kinh tế quốc tế

Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 bản chất của nó là dựa trên nền tảng công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Trong quá trình này, cuộc cách mạng 4.0 sẽ tác động làm biến đổi tất cả các ngành công nghiệp, từ sản xuất đến thương mại dịch vụ. Nó đang hứa hẹn sẽ tạo ra động lực phát triển nhất là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam nếu biết nắm bắt cơ hội và hội nhập, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức.

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, đồng thời nhằm truyền tải các kiến thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho cán bộ, công chức trên địa bàn hai tỉnh Ninh Thuận và Sơn La, trong hai ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2017, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã khai giảng 2 lớp bồi dưỡng kiến thức về tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hội nhập kinh tế quốc tế.


Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Với mỗi lớp ở mỗi tỉnh được tổ chức trong hai ngày với các chuyên đề: Khái quát về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0); Xu hướng phát triển công nghệ của các nước hiện nay và trong tương lai; Công nghệ 4.0 và ảnh hưởng của nó tới thị trường lao động toàn cầu; Cơ hội và thách thức của 4.0 đối với Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế; Cách mạng 4.0 và ảnh hưởng của nó tới hoạt động của ngành Công Thương trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo kế hoạch ngày 29,30 tổ chức khai giảng lớp tiếp theo tại tỉnh Cà Mau./.

Số lượt xem bài viết: 179, Ngày cập nhật cuối cùng: 27/12/2017